Zátěžové třídy

Jak se podlahy dělí podle zátěžové třídy?

Použití podlah podle zátěžové třídy se dělí na bytové prostory, komerční prostory, průmyslové prostory. Tyto zátěžové třídy se označují počtem panáčků v piktogramech. Jeden panáček označuje nízkou, dva střední a tři vysokou zátěž.

detail obrázkudetail obrázkudetail obrázku

Zátěžové třídy pro laminátové podlahy jsou pevně stanoveny evropskou normou
ČSN EN 13329+A1  a jsou rozdílné pro privátní a komerční (průmyslové) účely.

  BYTOVÉ  prostoryzátěžová třída 21 
vhodné pro obytné prostory s malým nebo občasným zatížením   
- ložnice, pokoje pro hosty   zátěžová třída 22 
vhodné pro obytné prostory s běžným používáním
- obývací pokoj, chodba, jídelnazátěžová třída 23
vhodné pro obytné prostory s intenzivním používáním
- schodiště, kuchyně, chodby

KOMERČNÍ  prostory

  


zátěžová třída 31
vhodné pro komerční prostory s malým nebo občasným používáním
- hotelové pokoje, archivy, malé  kancelářské prostory nebo 
  konferenční místnosti                                                zátěžová třída 32
vhodné pro komerční prostory s trvalým používáním (bez přezutí),
nesmí být viditelné poškození podlahy vlivem nábytku a kolečkového nábytku
- čekárny, kanceláře, ordinace, obchodyzátěžová třída 33
vhodné pro komerční - veřejné prostory s velmi intenzivním používáním, nesmí být viditelné poškození podlahy vlivem nábytku a kolečkového nábytku
- školní třídy, školky, obchodní doby, administrativní budovy, kanceláře, nemocnicezátěžová třída 34
vhodné pro velmi namáhané komerční - veřejné prostory 
- nemocnice, ordinace, schodiště, školy, haly, obchodní domy 

PRŮMYSLOVÉ  prostory

zátěžová třída 41 - 43, podlahovina je vhodná pro lehký průmysl 
- obchodní doby, frekventovaná schodiště, vstupní haly, lehký průmysl a služby